கர்ப்பக்கால ஸ்கேன்      

        மூன்றாம் மாத பரிசோதனை

        ஐந்தாம் மாத பரிசோதனை

        சிசுவின் இருதய   பரிசோதனை

        வளர்ச்சி பரிசோதனை

        கருத்தரித்தல் உறுதிசெய்தல்

        கரு குறைபாட்டிற்கு மறு பரிசீலனை

சிசு பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை

        சி வி எஸ்

        ஆம்னியோசென்டெஸிஸ்

        கருவின் இரத்த பரிசோதனை

        கருவிற்கு இரத்தம் ஏற்றுதல்

        கரு Shunt வைத்தல்

        தாய் மூலம் வைத்தியம்

இரட்டையர்களுக்கான பிரிவு

        இரட்டையர்கள் கண்காணிப்பு

        இரட்டையர் நஞ்சு கொடி சுருக்குதல்       

         லேசர் மூலம் நஞ்சு இரத்தநாளம் பிரித்தல்

கர்ப்பகால மரபியல்

         மரபியல் ஆலோசனை


        கருவின் மரபியல் நிலை அறிதல்

கலந்தாலோசனை

        சிசு குறைபாடு குறித்த ஆலோசனை

சிசுவின் இறப்பிற்கான காரணங்களில் 90% த்தை ஃபீட்டல் க்ளினிக் கையாளும்

 

வருங்கால பெற்றோர்களில் பெரும்பாலோருக்கு, ஒரு கர்ப்பத்தின் வழியாகச் செல்வது ஒரு சுவாரஸ்யமான பயணமாகும், இது முடிவில் ஒரு மகிழ்ச்சியின் பொதியாக முடிகிறது. இருப்பினும், சுமார் 15-20% கர்ப்பங்களில், சில சிக்கல்கள் விளைவை சமரசம் செய்ய அச்சுறுத்துகின்றன.

கருவுக்கு ஏற்படும் மோசமான விளைவுகளில் 90% நஞ்சுக்கொடி சார்ந்த பிரச்சினைகள், குறைமாத ப்ரசவம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் மற்றும் பிறவி குறைபாடுகள் தொடர்பான சிக்கல்களின் கீழ் தொகுக்கப்படலாம். இந்த சவாலான சூழ்நிலைகளைத் தடுக்க, தணிக்க அல்லது சந்திக்க வருங்கால பெற்றோரை தி ஃ பீட்டல் கிளினிக் தனித்துவமாக உதவுகிறது; கரு மருத்துவம் மற்றும் சிகிச்சையின் அதிநவீன செயல்முறை மூலம் தி ஃ பீட்டல் கிளினிக் அத்தகைய கர்ப்பங்களின் விளைவுகளை மேம்படுத்துகிறது.

தி ஃ பீட்டல் கிளினிக், புதுச்சேரி மற்றும் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களுக்கு உயர்ரக கருப்பை சிசு மருத்துவ மையமாக பணியாற்றுகிறது . தி ஃ பீட்டல் கிளினிக்கில், உங்கள் கருவின் நலனும் கர்ப்பத்தின் நலனும் எமது முதன்மை குறிக்கோள்